Workshop med parlamentarikere i Bishkek

Publisert:

Kirgisistan har utfordringer når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter som religions- og trosfrihet. Oslosenteret og Helsingforskomiteen ønsker å øke bevisstheten om viktigheten av menneskerettighetsforpliktelser.

DSC_0810

Oslosenteret holdt en workshop for parlamentarikere i Bishkek tidligere denne våren sammen med Den norske Helsingforskomiteen. Workshopen ble organisert i samarbeid med Deputy Speaker i Parlamentet, Mrs. Asya Sasykbaeva. Fokuset var på internasjonale menneskerettsverktøy og viktige elementer i en velfungerende demokratisk stat.

Internasjonale menneskerettigheter

Temaene den første dagen av workshopen var introduksjon til menneskerettigheter. Dette inkluderte religions- og trosfrihet, forsamlingsfrihet, ytringsfrihet, samt hvordan internasjonale konvensjoner påvirker den nasjonale lovgivningen og det arbeidet parlamentarikerne gjør når de utarbeider nye lovforslag. Den andre dagen startet med en presentasjon om minoritetsrettigheter med hovedfokus på etniske/nasjonale og religiøse minoriteter. Resten av dagen ble brukt til presentasjoner på temaene godt fungerende styresett, parlament og opposisjon, den norske ombudsordningen,  samt en presentasjon om den norske modellen for inter-religiøs dialog og samarbeid som har blitt utviklet de siste 20 årene. Behovet for å utvikle et sterkt samarbeid mellom stat og sivilsamfunn, og hvordan et slikt samarbeid kan tilrettelegge for ‘soft security’ i et samfunn ble også understreket.

Sikkerhetsbekymringer

Parlamentarikere, eksperter og rådgivere som arbeider i parlamentet deltok på workshopen. Det var mye diskusjon under disse to dagene, særlig om spørsmål knyttet til religion og dens plass i det kirgisiske samfunnet, i tillegg til det mange beskrev som økende sikkerhetsbekymringer på grunn av potensielt voldelige grupper i landet. Andre temaer som skapte livlige diskusjoner var uoverenstemmelser mellom nasjonal lovgivning og de internasjonale menneskerettighetsforpliktelser som Kirgisistan har, rettigheter for seksuelle minoriteter, samt ytringsfrihet og etiske standarder for hva som er akseptabel journalistikk.

 

Gå tilbake til liste