Demokratidialog

Publisert:

Oslosenteret vil sammen flere organisasjoner arrangere demokratidialoger i Sverige, Danmark og Norge. I høst arrangerte vi demokratidialog i Helsingør, og neste ut er Uppsala 23. mars. Tema er medborgerskap og inklusjon.

Globalt, europeisk og nordisk står vi midt i store utfordringer: økonomiske, sosiale, miljømessige, teknologiske og en flyktninge-  og folkevandring vi ikke har sett før.

Samtidig med disse utfordringene er landenes og velferdssamfunnets sammenhengende kraft  under press av indre oppløsningstendenser i form av økende økonomisk ulikhet, sosiale kløfter og samlende politiske løsninger.

Er demokratiet i det hele tatt i stand til å gi svar på de alvorlige spørsmål som eksisterer i vår tid: fordelingen av velferd, flyktninge- og migrantsituasjonen og klimaforandringene?

Vi reiser spørsmålene i et globalt, europeisk og et nordisk perspektiv.

Gjennom tre demokratidialoger i Danmark, Sverige og Norge vil Oslosenteret, Socialpolitisk forening, Fredens Hus, stiftelsen Arkivet, Antirasistisk senter, Katalys, Broen xyz og stiftelsen Internasjonalt Hus utfordre beslutningstakere, forskere, praksisfeltet og vanlige borgere til en rekke demokratidialoger for å dele erfaringer og viten. Vårt mål er at vi alle skal bli litt klokere til å kunne bidra med de gode solidariske løsninger for den enkelte og for det nasjonale og globale fellesskapet.

 

Demokratidialog 1.   Vandring og velferd i Europa.  Ble arrangert på LO-skolen i Helsingør 26. og 27. oktober 2016.

Demokratidialog 2. Medborgerskap og inklusjon. Vil bli arrangert i Uppsala 23. mars 2017.

Demokratidialog 3. Kommunikasjon og innflytelse avholdes under det politiske folkemøtet i Arendal   16., 17. og 18. august 2017.

 

 

Gå tilbake til liste