Edwin Mulimi

Programkoordinator

Mulimi har studert internasjonale relasjoner ved US International University Africa i Nairobi, Kenya. På Oslosenteret er Mulimi tilknyttet demokratistøtteprogrammet i Kenya, men har tidligere også jobbet på kontoret i Oslo. Tidligere hadde Mulimi engasjement med Electoral Institute for Sustainable Democracy (EISA) i forkant av valget i Kenya i 2013.