Finn Jarle Rode

Direktør

Finn Jarle Rode er direktør ved Oslosenteret.

Rode har tidligere vært direktør i ledelsen for Internasjonale Røde Kors (IFRC) i Geneve. Han har over 15 års erfaring i den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåneorganisasjonen. Han har vært IFRCs landdirektør både Afghanistan, Nord-Korea og Øst-Afrika inkl de indiske øyer.

Rode har også hatt ulike stillinger i privat sektor i Norge, blant annet innen shipping og i hotellbransjen.