Besøk hos Prince Mohammad Bin Fahd University

Publisert:

Oslosenterets leder Kjell Magne Bondevik og seniorrådgiver Einar Steensnæs besøkte før jul Prince Mohammad Bin Fahd University (PMU) og den tilknyttede stiftelsen i Dammam i Saudi-Arabia.

Oslosenterets leder Kjell Magne Bondevik og seniorrådgiver Einar Steensnæs besøkte før jul Prince Mohammad Bin Fahd University (PMU) og den tilknyttede stiftelsen i Dammam, Saudi-Arabia.

Det akademiske personalet ved dette universitetet er internasjonalt sammensatt, og studentene kommer fra 26 ulike land. Bondevik var invitert til å holde en forelesning for studentene med vekt på freds- og forsoningsarbeid i en turbulent og bekymringsfull verdenssituasjon.

Det ble også undertegnet en samarbeidsavtale mellom PMU og Oslosenteret. Formålet for dette samarbeidet er å fremme fred, toleranse, dialog og respekt for menneskeverdet og menneskerettighetene.

PMU har tidligere inngått samarbeidsavtaler med blant andre flere universiteter i Europa og USA og Biblioteket i Alexandria.

 

Gå tilbake til liste