Pressemelding: Oslosenteret og Bjørknes Høyskole har etablert partnerskap fra 1.juni

Publisert:

Oslosenteret og Bjørknes Høyskole har inngått en samarbeidsavtale fra 1.juni. Begge institusjonene arbeider med internasjonale spørsmål knyttet til demokrati, godt styresett og menneskerettigheter, og vi mener at et slikt partnerskap vil gi synergieffekter både faglig og administrativt.

Oslosenteret og Bjørknes Høyskole har inngått en samarbeidsavtale fra 1.juni. Begge institusjonene arbeider med internasjonale spørsmål knyttet til demokrati, godt styresett og menneskerettigheter, og vi mener at et slikt partnerskap vil gi synergieffekter både faglig og administrativt.

Det sier Kjell Magne Bondevik, som sammen med Einar Steensnæs stiftet Oslosenteret for over 12 år siden, og Sveinung Lunde som er direktør for Bjørknes Høyskole.

Oslosenteret fortsetter som selvstendig stiftelse, men vil inngå et tett samarbeid med Bjørknes. Det betyr at i tillegg til å drive prosjekter i egen regi, kan Oslosenteret ta på seg oppgaver etter anmodning fra Bjørknes Høyskole når dette kan drives på ikke-kommersiell basis. Videre kan Oslosenteret dra nytte av relevant kompetanse blant høyskolens ansatte og OsloAnalytica, som er et internasjonalt oppdragssenter etablert under Bjørknes. Høyskolen vil på sin side dra nytte av den erfaring og læring som ligger i de konkrete prosjekter som Oslosenteret drifter

På denne måten vil vi kunne få faglige synergieffekter mellom det akademiske miljø på Bjørknes Høyskole og det mer praktisk, utøvende miljø ved Oslosenteret, sier Lunde.

Det vil også kunne bli synergieffekter av administrativ karakter. Oslosenteret flytter sine kontorer fra Øvre Slottsgt. i Oslo sentrum til Bjørknes Høyskoles lokaler iLovisenberggt. i løpet av høsten. Her vil det skje en samlokalisering som gjør samarbeidet tettere og mer effektivt, samtidig som det vil gi administrative synergier og innsparinger.

Kjell Magne Bondevik går for øvrig nå over fra å ha vært leder av Oslosenteret til å bli arbeidende styreleder på deltid (60%).

Etter å ha passert 70 år, ser jeg på dette som en naturlig nedtrapping samtidig som jeg fortsatt vil være engasjert i internasjonalt arbeid for fred, demokrati og menneskerettigheter, sier Bondevik.

Vi ser begge frem til et fruktbart samarbeid til nytte for begge parter og det arbeid vi driver, sier Bondevik og Lunde.

Samarbeidet ble presentert torsdag 07. juni under Oslosenterets årlige representantskapsmøte.

Pressekontakt Oslosenteret: Einar Steensnæs, Direktør – tlf. 93063638

Pressekontakt Bjørknes Høyskole: Sveinung Lunde, Direktør – tlf. 90133401

 

 

Gå tilbake til liste