Stillingen som direktør for Oslosenteret utlyses

Publisert:

Oslosenteret søker en motivert og samarbeidsorientert leder som kan håndtere de løpende økonomisk-administrative oppgavene, men som også kan yte faglig bistand i prosjektene.

I forbindelse med at engasjementet for nåværende direktør går ut i oktober 2018, utlyses stillingen som direktør for Oslosenteret.

Oslosenteret er en internasjonalt ledende organisasjon for demokratistøtte som har gjennomført prosjekter i Øst-Afrika, Asia og Øst-Europa. Vi har et utstrakt faglig og økonomisk samarbeid med andre internasjonale organisasjoner.

Vi søker en motivert og samarbeidsorientert leder som kan håndtere de løpende økonomisk-administrative oppgavene, men som også kan yte faglig bistand i prosjektene.

Oslosenteret har for tiden 5 ansatte ved hovedkontoret i Oslo og 3 ansatte ved kontoret i Nairobi, Kenya.

Oslosenteret har nylig inngått en samarbeidsavtale med Bjørknes Høyskole og skal samlokaliseres med høyskolen på campus Lovisenberg i løpet av høsten.

Direktøren skal bidra til å styrke og videreutvikle Oslosenterets strategi og målsettinger, pleie det faglige og økonomiske samarbeidet med våre samarbeidspartnere og forventes også å delta i arbeidet med å sikre senterets økonomi.

Det legges stor vekt på personlig egnethet og på evnen til god kommunikasjon og samarbeid både eksternt og internt.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 20.august 2018.

Søknad sendes: Oslosenteret  v/ direktør Einar Steensnæs einar.steensnas@oslocenter.no

For ytterligere informasjon tlf: 93063638

 

Gå tilbake til liste