Vi søker studentpraktikant for våren 2019

Publisert:

Oslosenteret har samarbeidsavtaler med masterprogrammene på PECOS, Teologisk Fakultet og IKOS ved Universitetet i Oslo, og søker i den forbindelse nye studentpraktikanter for vårsemesteret 2019. Dersom du ikke studerer ved nevnte institusjoner, er det fortsatt mulig å søke – men studenter som faller innen under avtalen vil bli gitt prioritet. Vårt arbeid er spesielt rettet inn mot demokratistøtte og utvikling av ansvarlig lederskap, styrking av menneskerettigheter, inkludert barns rettigheter.  Vi fokuserer på land som Kenya, Ukraina og Sri Lanka.

Vi er spesielt interessert i studenter som skal skrive sin masteroppgave på tema innen demokratiutvikling eller menneskerettigheter, relatert til de geografiske områdene Oslosenteret arbeider med.

Vi kan tilby et faglig spennende arbeidsmiljø, kollegaer med bred og internasjonal erfaring, et unikt nettverk innen demokratistøtte og utfordrende oppgaver direkte knyttet til senterets arbeid. Det gis 10 studentpoeng for et semester på Oslosenteret og studentene får tilgang til sin egen kontorplass med pc. En studentplass på Oslosenteret forutsetter to dagers obligatorisk tilstedeværelse på senteret i uken. Studentene har varierte og selvstendige oppgaver knyttet opp til senterets ulike prosjekter.

Søknadsfristen er fredag 25. januar 2019. Intervjuer vil finne sted i uke 5. Foretrukket oppstart er 1. februar 2019. Aktuelle søkere må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig. For mer informasjon, ta kontakt med Karoline K. Rønning, karoline@oslocenter.no eller telefon 23136670. Sjekk også vår webside www.oslocenter.no

Velkommen til å levere søknad!

 

 

Gå tilbake til liste