Historikk

Oslosenteret for fred og menneskerettigheter ble etablert som uavhengig stiftelse 9. januar 2006, og har i dag en fast stab med elleve medarbeidere. Oslosenterets arbeid har siden starten vært knyttet til tre hovedområder: menneskerettigheter, demokratiutvikling og interreligiøs og interkulturell dialog.

I 2013 har Oslosenteret vedtatt en strategi der Oslosenteret hovedsaklig arbeider med demokratiassistanse i perioden 2013-2017, og 2016-2020. En hovedsatsning for senteret i tiden fremover vil være å bidra til konfliktforebygging og ansvarlig lederskap i sårbare stater og skjøre demokratier.

Oslosenterets årsrapporter:

Oslosenterets publikasjoner: