Regnskap

Oslosenterets årsregnskap for 2016 finner du her:

Regnskap 2016