Regnskap

Oslosenterets årsregnskap for 2015 finner du her:

Regnskap 2015