Representantskapet

H.E. Tarja Halonen (Finland)
Leder av Representantskapet
Tidligere President av Finland

María Elena Agüero (Spania)
Generalsekretær, Club de Madrid

Ann-Magrit Austenå (Norge)
Generalsekretær, Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Anne Kismul (Norge)
Seniorrådgiver Norges Bondelag

Helen Bjørnøy (Norge)
Fylkesmann i Buskerud

Dr. Hans Blix (Sverige)
Styreleder for Kommisjonen for masseødeleggelsesvåpen

Shari Bryan (USA)
Visepresident, National Democratic Institute

Dag Dvergsten (Norge)
President i Dag Dvergsten AS

Odd Einar Dørum (Norge)
Tidligere statsråd

Uffe Ellemann-Jensen (Danmark)
Tidligere utenriksminister

Bente E. Engesland (Norge)
Kommunikasjonsdirektør, Statkraft

Bjørn Engesland (Norge)
Generalsekretær, Den Norske Helsingforskomiteen

Kjersti Fløgstad (Norge)
Partner, GoodBusiness

Marte Gerhardsen (Norge)
Direktør for Analyse og Samfunn, Helsedirektoratet

Kristian Berg Harpviken (Norge)
Direktør, PRIO

Åsne Havnelid (Norge)
Generalsekretær, Norges Røde Kors

Anne-Marie Helland (Norge)
Generalsekretær, Kirkens Nødhjelp

Denis Kadima (Sør-Afrika)
Direktør, Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA)

H.E. Wim Kok (Nederland)
Tidligere statsminister i Nederland

Lena Larsen (Norge)
Stipendiat ved Universitet i Oslo

Yves Leterme (Sverige)
Generalsekretær, International IDEA

H.E. Paavo Lipponen (Finland)
Tidligere statsminister i Finland

Janne Haaland Matlary (Norge)
Professor ved Universitetet i Oslo

Jan Petersen (Norge)
Tidligere utenriksminister

Jan Ramstad (Norge)
Styremedlem i Raftostiftelsen

Per Saxegaard (Norge)
Managing Partner, Norden Investment Banking

Anne Sender (Norge)
Tidligere leder av det Mosaiske trossamfunn i Oslo

Torild Skogsholm (Norge)
Generalsekretær Care Norge

Bård Vegar Solhjell (Norge)
Generalsekretær, WWF Norge

Atle Sommerfeldt (Norge)
Biskop, Den norske Kirke

Ingrid Stange (Norge)
Styreleder, Partnership for Change

Henrik Syse (Norge)
Seniorforsker, PRIO

Gro Hillestad Thune (Norge)
Advokat. Tidl. medlem av Den europeiske menneskerettighetskommisjon

John R. Tunheim (USA)
Distriktsdommer

Gerd Liv Valla (Norge)
Tidligere leder i LO

Inger Helene Venås (Norge)
Direktør, Virke

Kari Vogt (Norge)
Førsteamanuensis Universitetet i Oslo

Tom Vraalsen (Norge)
Ambassadør