Representantskapet

H.E. Vigdis Finnbogadottir (Island)
Leder av Representantskapet
Tidligere President på Island

Ann-Magrit Austenå (Norge)
Generalsekretær, Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Anne Kismul (Norge)
Seniorrådgiver Norges Bondelag

Helen Bjørnøy (Norge)
Fylkesmann i Buskerud

Dr. Hans Blix (Sverige)
Styreleder for Kommisjonen for masseødeleggelsesvåpen

Shari Bryan (USA)
Visepresident, National Democratic Institute

Dag Dvergsten (Norge)
President i Dag Dvergsten AS

Odd Einar Dørum (Norge)
Tidligere statsråd

Uffe Ellemann-Jensen (Danmark)
Tidligere utenriksminister

Bente E. Engesland (Norge)
Kommunikasjonsdirektør, Statkraft

Bjørn Engesland (Norge)
Generalsekretær, Den Norske Helsingforskomiteen

Jappe Erichsen (Norge)
Tidligere styreleder, Flyktninghjelpen

Kjersti Fløgstad (Norge)
Partner, GoodBusiness

Marte Gerhardsen (Norge)
Leder for Agenda

Tarja Halonen (Finland)
Tidligere president

Kristian Berg Harpviken (Norge)
Direktør, PRIO

Åsne Havnelid (Norge)
Generalsekretær, Norges Røde Kors

Anne-Marie Helland (Norge)
Generalsekretær, Kirkens Nødhjelp

H.E. Wim Kok (Nederland)
Tidligere statsminister i Nederland

Lena Larsen (Norge)
Stipendiat ved Universitet i Oslo

H.E. Paavo Lipponen (Finland)
Tidligere statsminister i Finland

Janne Haaland Matlary (Norge)
Professor ved Universitetet i Oslo

Marit Nybakk (Norge)
Stortingsrepresentant

Jan Ramstad (Norge)
Styremedlem i Raftostiftelsen

Elisabeth Rasmusson (Norge)
Assisterende direktør i Verdens matvareprogram

Per Saxegaard (Norge)
Managing Partner, Norden Investment Banking

Anne Sender (Norge)
Tidligere leder av det Mosaiske trossamfunn i Oslo

Torild Skogsholm (Norge)
Generalsekretær Care Norge

Erik Solheim (Norge)
Leder, Development Assistance Committee, OECD

Kari Solholm (Norge)
Generalsekretær FN-sambandet

Atle Sommerfeldt (Norge)
Biskop, Den norske Kirke

Ingrid Stange (Norge)
Styreleder, Partnership for Change

Thorvald Stoltenberg (Norge)
Tidligere utenriksminister

Henrik Syse (Norge)
Seniorforsker, PRIO

Heidi Sørensen (Norge)
Stortingsrepresentant

Tuija Talvitie (Finland)
Direktør, Crisis Management Initiative

John R. Tunheim (USA)
Distriktsdommer

Gerd Liv Valla (Norge)
Tidligere leder i LO

Kari Vogt (Norge)
Førsteamanuensis Universitetet i Oslo

Tom Vraalsen (Norge)
Ambassadør

Gro Hillestad Thune (Norge)
Advokat. Tidl. medlem av Den europeiske menneskerettighetskommisjon