Styret

Kjell Magne Bondevik, styreleder (Norge)

Julie Christiansen (Norge)
Tidligere stortingsrepresentant

Lone Dybkjær (Danmark)
Medlem av Folketinget for DRV, tidligere medlem av Europaparlamentet og tidligere miljøminister.

Turid Leirvoll (Norge)
Landssekretær i Socialistisk Folkeparti (SF), Danmark

Sverre Lodgaard (Norge)
Seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Stig Olav Jacobsen (Norge)
Investor, Berg Jacobsen Gruppen.

Knut Vollebæk (Norge)
Tidligere utenriksminister.

Oda Misje Haug
Ansattes representant