Styret

Kjell Magne Bondevik, styreleder (Norge)

Julie Christiansen (Norge)
Tidligere stortingsrepresentant.

Lone Dybkjær (Danmark)
Medlem av Folketinget for DRV, tidligere medlem av Europaparlamentet og tidligere miljøminister.

Turid Leirvoll (Norge)
Landssekretær i Socialistisk Folkeparti (SF), Danmark.

Sverre Lodgaard (Norge)
Seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Elsbeth Sande Tronstad (Norge)
Senior Vice President, SN Power AS.

Knut Vollebæk (Norge)
Tidligere utenriksminister.

Oda Misje Haug
Ansattes representant.