Styret

Sverre Lodgaard, styreleder (Norge)
Seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Lone Dybkjær (Danmark)
Medlem av Folketinget for DRV, tidligere medlem av Europaparlamentet og tidligere miljøminister.

Raymond Johansen (Norge)
Byrådsleder (AP)

Turid Leirvoll (Norge)
Landssekretær i Socialistisk Folkeparti (SF), Danmark

Stig Olav Jacobsen (Norge)
Investor, Berg Jacobsen Gruppen.

Knut Vollebæk (Norge)
Tidligere utenriksminister.

Cecilia Bylesjö
Ansattes representant

Vararepresentanter:

Julie Christiansen (Norge)
Tidligere stortingsrepresentant