Barns rettigheter i Kenya

Children at the Kisumu Children's Remand Home
Access to education is an important ESCR
Group photo. In total we trained 37 participants over the course of two days.
One of the participants receiving his Certificate of Attendance

Oslosenteret engasjerer seg aktivt i arbeidet med å fremme barns rettigheter i Kenya. Kenya er et land hvor Oslosenteret er tungt inne i arbeidet med den politiske reformprosessen, og dermed et land hvor vi kan bidra aktivt til å sette fokus på barns rettigheter.

Oslosenteret fokuserer på utfordringer knyttet til barn som er i konflikt eller kontakt med loven, på engelsk kalt «juvenile justice». Helt konkret innebærer dette at Oslosenteret har etablert et pilotprosjekt i Kisumu fylke hvor Oslosenteret, i samarbeid med våre partnere Children’s Services i Kisumu, Kisumu County Police, Undugu Society of Kenya og West Kenya Law Society, har stått for opplæringen av polititjenestemenn og andre myndighetspersoner som jobber med barn. To workshops har blitt avholdt, der 37 deltakere fikk opplæring i lovverket og den praktiske implementeringen av dette. Som ledd i pilotprosjektet har Undugu Society også arbeidet med reintegrering og rehabilitering av barn som bor og lever på gaten, samt barn i konflikt med loven.

Videre har Oslosenteret arrangert to rundebordskonferanser på den samme tematikken. Her møttes beslutningstakere fra sivilsamfunnsorganisasjoner og fylkesadministrasjonen som jobber innen feltet barns rettigheter/barnejustis, hvor erfaringer og utfordringer knyttet til dette arbeidet ble drøftet og diskutert. Deltakerne forpliktet seg til konkrete aktiviteter for å styrke beskyttelsen av barn i Kisumu fylke ved å utforme såkalte «Action Plans» for det kommende året.

Kisumu fylke ble valgt på bakgrunn av en baseline-studie som ble gjort på vegne av Oslosenteret i mars/april 2013, hvor der fremgår at Kisumu har et betydelig antall gatebarn og har store utfordringer knyttet til håndteringen av barn som kommer i kontakt eller konflikt med loven.

Oslosenteret har også et godt samarbeid National Democratic Institute (NDI) og Inter-Party Youth Forum (IPYF) vedrørende bevisstgjøring av ungdomspolitikere på temaet barns rettigheter. I juni 2012 holdt Oslosenteret, i samarbeid med NDI, en workshop for 28 ungdomspolitikere i Kitengela, og i januar 2014 ble en tilsvarende workshop avholdt i Kisumu for IPYFs lokallag i Kisumu fylke. To lunsjmøter med IPYF Kisumu har blitt avholdt i 2014, der IPYFs arbeid for barn på lokalt plan ble drøftet.

Fase 2 av prosjektet vil etter planen gå i gang i 2015. I denne fasen ønsker Oslosenteret å drive opplæring med myndighetspersoner som jobber på grasrotnivå i del-fylkene i Kisumu («sub-county level»). Videre skal Oslosenteret fortsette sitt engasjement med våre partnere for å reintegrere og rehabilitere barn som bor og jobber på gaten. I tillegg vil Oslosenteret fortsette samarbeidet med IPYF til å påvirke fylkesadministrasjonen til å øke sitt engasjement for barn i Kisumu og sette tematikken høyere på den fylkespolitiske dagsordenen.

Løgestiftelsen og den norske ambassaden i Nairobi har gitt økonomisk støtte til Oslosenterets arbeid med barns rettigheter.

 

Gå tilbake til liste