Demokratistøtte i Kenya

 

I august 2010 fikk Kenya ny grunnlov. Regjeringskoalisjonen og de politiske institusjonene, samt andre parter i det politiske landskapet fikk ansvar for implementeringen av grunnloven. Dette arbeidet førte til at flere lover ble revidert, og nye ble lagt til, i løpet av 2011. De to viktigste endringene var en ny valglov og en ny partilov, som var helt avgjørende å få plass før landet gikk inn i en ny valgperiode.

Oslosenteret har støttet politiske institusjoner og de demokratiske politiske prosessene i landet, med særskilt fokus på det nye lovgivende rammeverket. I samarbeid med National Democratic Institute (NDI) har Oslosenteret i tett samarbeid med politiske partier analysert hjemler i den nye grunnloven som omhandler prosedyrer og mekanismer relatert til institusjonelt samarbeid på tvers av politiske partier, parlament og regjering. I 2011 besøkte en delegasjon med representanter fra de syv største partiene i Kenya Norge for å lære av det norske systemet og høste erfaringer av arbeid med politisk dialog.

Oslosenteret har, i samarbeid med IDEA, også fungert som konsulenter for den uavhengige valgkommisjonen (IEBC) og registraren i landet (som har ansvar for administrering av de politiske partiene). Disse to institusjonene har hatt som hovedformål å bidra til implementering av det nye lovsystemet samt sikre at de politiske partiene overholder kravene både i den nye grunnloven, valgloven og partiloven.

I samarbeid med ulike partnere, vil Oslosenteret fortsette å støtte de politiske institusjonene og de demokratiske prosessene som er under utvikling i Kenya, både på tvers av institusjoner, men også gjennom økt samarbeid og konsultasjon innad i institusjonene.

I Kenya er nå prosessen med å etablere en ny regjering godt i gang, men det er fortsatt viktige politiske prosesser som må håndteres for at landet skal sikre en god demokratisk utvikling det kommende året.

 

Gå tilbake til liste