Demokratistøtte i Sør-Sudan

 

Som den yngste nasjonen i verden står Sør-Sudan ovenfor både store utfordringer og muligheter i sin pågående statsbygging.

Oslosenteret arbeider i Sør-Sudan i samarbeid med IDEA. Et langsiktig program for demokratiassistanse vil fokusere på en reformagenda, revisjon av den midlertidige grunnloven og styrking av politiske institusjoner og valginstitusjoner. Mandatperdioden til grunnlovskomitéen har blitt forlenget til desember 2014 og det er nå viktigere enn noensinne å sikre enn åpen og inkluderende prosess.

For å sikre bred deltakelse og inkludering i demokratiske prosesser jobber Oslosenteret konkret med å danne et dialogforum for ungdom i Sør Sudan i samarbeid med SSYPA (South Sudan Youth Participation Agency). Ungdom utgjør en stor del av befolkningen, men blir ofte marginalisert i politiske prosesser. Dette har svært uheldige konsekvenser. Dialogforumet har som mål å inkludere denne viktige delen av befolkningen og gi en stemme til ungdommer i saker som grunnlovsrevisjonen.

Ungdomsdialogen i Sør Sudan er støttet av Svenska PostkodLotteriet.

 

Gå tilbake til liste