Konseptutvikling/ Håndbok

political-party-dialogue-a-facilitators-guide

«Political Party Dialogue: A Facilitator’s Guide» er boka for deg som organiserer og deltar i dialog mellom politiske parti. Den er basert på politiske og praktiske dilemmaer som kan være nyttig for de som skal bidra til å utvikle denne dialogen på bakkeplan.

Politisk konkurranse er i mange politiske systemer og valgsystemer ansett som det viktigste satsingsområdet med valg som et naturlig hovedmål. I stor grad har internasjonal demokratistøtte historisk handlet om å bidra til å sikre «frie og rettferdige valg»

Det er essensielt at vi anerkjenner hvor viktig det er at politiske institusjoner opererer i et miljø hvor konkurranse om makt og påvirkning vil utvikle demokratiet. Samtidig er det også viktig å anerkjenne hvordan samarbeid kan bidra til å styrke demokratiseringsprosesser. Enten dette samarbeidet er basert på et ønske om politisk stabilitet, anerkjennelse av felles nasjonale interesser eller en reformbasert agenda, mener Oslosenteret at samarbeid ofte kan være nøkkelen til å styrke demokratiske prosesser.

I samarbeid med IDEA er Oslosenteret en viktig aktør når det kommer til konseptutvikling knyttet opp mot dialog mellom politiske partier. Det første utkastet til en håndbok ble skrevet i 2011. Her ble internasjonale erfaringer analysert i tillegg til en mer en generell begrepsdannelse av samarbeid på tvers av partier.

Oslosenteret jobber også med faglige bidrag på tematikk som politisk partiidentitet og samhandling mellom politisk håndverk i politiske partier og parlament.

Last ned håndboka her

Den er utgitt i samarbeid med International IDEA og NIMD.

 

Gå tilbake til liste