Religion og Utvikling

Religion er en av flere viktige dimensjoner i vår forståelse av utenrikspolitiske kontekster. Enten det er israelske bosettere på Vestbredden, eller sinne blant muslimer over Muhammed-karikaturer i en liten norsk avis. Prosjektet Religion og Utvikling tar derfor sikte på å øke vår kunnskap, ikke nødvendigvis om religiøse dogmer og teologiske tolkninger, men om forholdet mellom religion og politiske dynamikk.

Et politisk initiativ

Religion og Utvikling ble lansert som en respons fra miljø- og utviklingsminister, Erik Solheim, på utfordringen om å ta religion mer på alvor i norsk utenrikspolitikk. Solheim publiserte en kronikk i Aftenposten hvor han tok til orde for å øke kunnskapsnivået om religion i land der Norge er engasjert, og han viste til sammenhengen mellom økt kontekstforståelse og en mer effektiv utviklingspolitikk. Prosjektet ble langt ut på anbud og Oslosenteret søkte og vant anbudsrunden om å lede prosjektet fra januar 2011.

Prosjektets formål er todelt: økt kunnskap og kompetanse om forholdet mellom religion og utvikling hos norske diplomater og bistandsarbeidere, samt engasjerende, dog informerte folkemøter om religion og utvikling.

Tre hovedområder

Religion og utvikling er komplekse størrelser som omfatter en hel rekke med aspekter og hensyn. Oslosenteret har derfor valgt å fokusere på tre hovedområder:

  • Religion, konflikt, fred og forsoning
  • Religion, demokrati og menneskerettigheter
  • Religion, modernitet og økonomisk vekst

Folkemøter

Prosjektet ble offentlig lansert på Litteraturhuset i Oslo i mars 2011 med deltakelse av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, samt prosjektets referansegruppe bestående av forskere, eksperter og livssynsaktører. Det første av to folkemøter i 2011 ble avholdt på Tou Scene i Stavanger. Det ble en prinsipiell debatt om staten som sponsor av norske misjonsorganisasjoner i afrikanske og asiatiske kontekster. Kulturhuset i Tromsø var arenaen for det andre folkemøtet som tok for seg den krevende problematikken religion, konflikt og forsoning.

Det tredje folkemøtet ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo i februar i år. Her ble forholdet mellom religion og menneskerettigheter belyst og diskutert. Utenriksminister Jonas Gahr Støre deltok selv med innledning og som paneldeltaker under selve debatten. Sist arrangerte vi et fagseminar om religion og økonomisk utvikling på Handelshøgskolen i Bergen den 23. mai.

Prosjektet kulminerte  i en sluttrapport med faglige innspill, funn og konklusjoner, samt konkrete anbefalinger som ble overgitt til Utenriksdepartementet i 11. september 2012.

 

Gå tilbake til liste