Sponsorer

Oslosenteret mottar prosjektmidler fra Det norske utenriksdepartementet/ambassader og andre institusjonelle donorer. Vi mottar også støtte fra private sponsorer. Disse bidragene gis uten andre forbehold enn de som følger av Oslosenterets statutter, strategi og god regnskapspraksis.

Private sponsorer 2016

• Dag Dvergsten
• James Raimer
• International Boundless Fellow Alliance of Economic Development and Aid
• International Cooperation Fund Mongolia
• Arne Fredly
• Eiendomsspar AS
• Scandic Hotels
• Rimfeldt Eiendom
• Nordic American Tankers LMT
• Bergesenstiftelsen
• Fritt Ord
• Jacobsen Elektro Holding
• Mitt Distrikt Invest