Sponsorer

Oslosenteret mottar prosjektmidler fra Det norske utenriksdepartementet/ambassader og andre institusjonelle donorer. Vi mottar også støtte fra private sponsorer. Disse bidragene gis uten andre forbehold enn de som følger av Oslosenterets statutter, strategi og god regnskapspraksis.

Private sponsorer 2018
• Naguib Sawiris
• James Raimer
• Arne Fredly
• Scandic Hotels
• Havila Holding AS
• Nordic American Tankers LMT
• Stenshagen Invest AS