Strategi

Oslosenterets viktigste arbeid er demokratistøtte, og vi driver rådgivning om maktdeling og politiske koalisjoner. Det er en forutsetning for et levende demokrati at det finnes en reell opposisjon til landets regjering.

Dialog er Oslosenterets viktigste metode. Vi har et spesielt ansvar for å fremme rettighetene til kvinner og til marginaliserte minoriteter. Respekt for grunnleggende menneskerettigheter er kjernen i alle demokratier.

Oslosenteret skal være en synlig bidragsyter til å skape stabile demokratier i verden. Vi skal lykkes med å påvirke medlemmer av parlamenter, regjeringer, politiske partier og organisasjoner til konsensusbygging og respekt for likhet og menneskerettigheter.

Her finner du Oslosenterets strategi 2016-2020. Dokumentet finnes dessverre bare på engelsk.