Strategi

Oslosenterets viktigste arbeid er demokratistøtte i land vi kaller skjøre demokratier. Vi driver rådgivning om  maktdeling og politiske koalisjoner . Det er en forutsetning for et levende demokrati at det finnes en reell opposisjon til landets regjering.

Dialog er Oslosenterets viktigste metode. Vi har et spesielt ansvar for å fremme rettighetene til kvinner og til marginaliserte minoriteter. Respekt for grunnleggende menneskerettigheter er kjernen i alle demokratier.

Oslosenteret skal være en synlig bidragsyter til å skape stabile demokratier i verden. Vi skal lykkes med å påvirke medlemmer av parlamenter, regjeringer, politiske partier og organisasjoner til konsensusbygging og respekt for likhet og menneskerettigheter.

Her finner du Oslosenterets strategi 2016-2020. Dokumentet finnes dessverre bare på engelsk.